Tenisová akadémia Apollo bola založená v Bratislave začiatkom roka 2014 s cieľom ponúknuť deťom už od 3 rokov, ale aj dospelým a rekreačným tenistom, moderný tréningový proces inšpirovaný svetovým trendom so všetkým, čo k tomu patrí. Šport celkovo berieme ako životný štýl, preto to u nás nikdy nekončí len tréningom. Členom našej akadémie ponúkame viaceré možnosti ďalšieho tenisového vyžitia - organizujeme interné turnaje pre deti, ich rodičov a rekreačných tenistov, usporadúvame otvorené dni, campy a konferencie s odborníkmi z nášho tímu alebo externe. Náš tím sa neskladá len z tenisových trénerov, pre komplexnosť procesu u nás pôsobí kvalitný kondičný tréner, ktorý vedie pravidelné skupinové kondičné tréningy a tenisový psychológ.


Hlavne pri tréningoch detí kladieme dôraz na ich motiváciu, preto používame rôzne tréningové pomôcky a overené metódy, aby deti chodili na tréningy predovšetkým s radosťou a zároveň podali na tréningu maximálny možný výkon. Pre udržanie celkovej motivácie detí pre šport, konkrétne pre tenis, pozývame na naše tréningy a akcie známych tenistov, vedieme pravidelné hodnotenie detí, zaviedli sme interný systém odmien formou Apollákov - peňazí akadémie a deti konfrontujeme medzi sebou na interných víkendových turnajoch.


Dobre si uvedomujeme, že akýkoľvek šport je v tejto dobe pre rodičov detí finančne aj časovo náročný. Ceny našich tréningov držíme v porovnaní s tenisovými školami v Bratislave na najnižšej úrovni, zároveň však poskytujeme maximálny komfort a zázemie. Pri tvorbe ceny tréningov sa snažíme nájsť najvýhodnejší možný spôsob platby tréningov pre každého rodiča podľa individuálnych možností. Pôsobíme vo viacerých centrách v rôznych častiach mesta, aby sme k vám boli čo najbližšie. Ak je tá možnosť, ponúkame vyzdvihnutie dieťaťa zo školy na tréning a z tréningu späť do školy trénerom bez ďalšieho príplatku.


Neustále sa snažíme napredovať, počúvať a reagovať na podnety zo strany rodičov, detí a všetkých ostatných členov. Vážime si každého jedného člena a ďakujeme za prejavenú dôveru.

Prečo Apollo?

1 U nás trénujú len dôkladne vyberaní tréneri so skúsenosťami, trpezlivosťou a ľudským prístupom
2 Ponúkame možnosť viesť tréning v cudzom jazyku pre spojenie výučby tenisu a zdokonaľovanie konverzácie v cudzom jazyku
3 Používame rôzne druhy loptičiek v závislosti od veku a úrovne hráča, tréningové pomôcky a moderné tréningové metódy
4 Trénujeme v mnohých centrách po celej Bratislave
5 Tenisovú výbavu poskytujeme za výhodné ceny vďaka našim partnerom, prípadne bezplatne požičiavame
6 Platbu za tréningy nevyžadujeme vopred na celú sezónu, platí sa až na konci mesiaca len za absolvotné tréningy
7 Usporadúvame interné tenisové turnaje pre našich členov
8 Deti motivujeme Apollákmi, peniazmi akadémie, vďaka ktorým sa zároveň učia hospodáreniu
+421 948 475 076 / info@apollotenis.sk
Vezmite raketu a nepremeškajte svoju šancu, tešíme sa na Vás!
Pridaj sa do akadémie
Vyber si svoj program
© Apollo Academy, o.z.